Nyereményjáték, hogy segíts te is a méheknek! – Szabályzat

GolfÁramlat

Nyereményjáték, hogy segíts te is a méheknek! – Szabályzat

 

A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött,  természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők  egy.hu Instagram oldalával,  valamint fotót tölt fel a saját profiljába,  és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el

A nyereményjátékban az összes, az Instagram  profilt bekövető, képet feltöltő és ismerőst „taggelő”), személy között kerül kisorsolásra a nyeremények.

A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021. május 20 től  2021 május 26, 24:00-ig tart, sorsolás 48 órán belül a játék lezárását követően. A Nyertest az  egy.hu-offical és a norbasmarcsi_official Instagram profilon keresztül a keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük .

A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 1 héten belül. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

Adatkezelés

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékot az instagramon találjátok.

Ajánljuk még: