Megosztó

„A válságból és létbizonytalanságból a nők mutathatnak kiutat” – hozhat valódi megújulást Ferenc pápa?

Amikor Jorge Mario Bergoglio-t 2013-ban a katolikus egyház 266. pápájává választották, nem sokan gondolták volna, hogy az egyik általa leginkább támogatott csoport, éppen mi, nők leszünk. De mint új könyvében elmondja, élete legjobb tanácsait a nőktől kapta, szeretné, hogy az egyházban is nagyobb szavunk legyen.

Gyerekkoromban elég rosszul éltem meg, amikor választanom kellett kedvenc, hozzánk közel eső plébániánk és a rendszeres ministrálás között. Ugyanis tizenkét éves koromig minden vasárnap akár több misén is segédkeztem az oltár körül, lányként, az új plébánosnál azonban a ministrálás a fiúk kiváltsága volt. 

Ferenc pápának hála, ma már ez az atya nem lehetne ilyen kirekesztő velem vagy más lányokkal szemben, hiszen napjainkban (a kánonjog ezirányú módosítása miatt) komoly szankciókra számíthat az a konzervatív nézeteket valló egyházi személy, aki diszkriminálja egyházközsége nőtagjait. 

A nők éltetik az egyházat, mégis a háttérben kell maradniuk

Évszázadokon át furcsa diszharmónia uralkodott a katolikus egyházban: miközben a rendszeresen templomba járó hívek többsége nő volt, vallásgyakorló világi nők nem tölthettek be tisztséget a templomok háza táján. Illetve ez csak majdnem igaz: főzhettek, moshattak a papra, lehettek házvezetőnők vagy sekrestyések – de az egyházközség működésébe vajmi kevés beleszólásuk volt. 

A kánonjog már említett módosításának hála, immár hivatalossá vált, hogy a nők asszisztálhatnak az oltár körül, felolvashatnak a misén, sőt még áldoztathatnak is, persze, ha püspökük felruházta őket ezirányú tisztséggel (vagyis akolitusok vagy szerzetesek lettek).

Ferenc pápa a nőkkel kapcsolatban is gyökeresen más hangot üt meg, mint elődei. Legújabb könyvében (Álmodjunk együtt - Út egy jobb Jövő felé), melyet Austen Ivereigh írt a vele folytatott beszélgetések alapján, hosszan beszél arról, hogy

a mostani válságból és létbizonytalanságból a nők mutathatnak kiutat.

A koronavírus-járvány kapcsán is megemlíti, hogy „azok az országok, ahol nő az elnök vagy a miniszterelnök, egészében véve jobban és gyorsabban reagáltak a csapásra, mint a többiek, és idejében meghozott döntéseiket empátiával kommunikálták.” 

A női közgazdászokban rejlő erő

Ferenc pápa szerint a női közgazdászok szakértelme és friss szemlélete különösen értékes lehet a mostani válságban. Érdekes megközelítés a katolikus egyházfőé, miszerint a szakma kiemelkedő női képviselőiben az anyaság és a háztartásvezetés során szerzett tapasztalatok tudatosították a több mint hetven éve alkalmazott gazdasági rendszerek hibáit. 

A női közgazdászok mellett szól a pápa szerint továbbá, hogy

  • ők egy „anyaibb” gazdaság szószólói 
  • az általuk preferált gazdasági modellek nem pusztán a profitra és a gyarapodásra koncentrálnak
  • olyan gazdaság éllovasai, amely fenntart, védelmez és megújít
  • olyan gondolkodásmód jellemzi őket, amely nem ideológia alapú, nem polarizál, és amely központi eleme, hogy jusson lakhatási lehetőséghez és munkához az egész emberiség. 

Ugyanakkor Ferenc pápa úgy gondolja, nem vezetne jóra, ha hirtelen, pusztán a nemi egyenjogúságra hivatkozva, kötelező jelleggel kellene egyre több nőt vezető pozícióba helyezni. Ennek alternatívájaként a római katolikus egyházfő természetesnek venné, hogy „a képzett nőknek egyenlő mértékben kell vezetői szerephez, egyenlő fizetésekhez, és más lehetőségekhez jutniuk”. 

Gyakorlat a Vatikán falain belül 

Ferenc pápa argentin működésének ismerői nem lepődhettek meg rajta, hogy kinevezése után szinte azonnal elkezdett azon dolgozni, miként erősíthetné meg a nők jelenlétét a Vatikán döntéshozó folyamataiban. (A pápa korábban már Buenos Aires püspökeként is egy-egy nőre bízta a pénzügyi vezető, a kancellár és az egyházmegyei archívum vezető tisztségeinek betöltését.)

„Úgy vettem észre, a lelkipásztori és adminisztratív testületekben a nők tanácsai sokkal értékesebbnek bizonyultak… A nők, akiket kineveztem, képességeik és tapasztalataik révén kapták a pozíciót, és abból a célból is, hogy legyenek hatással az egyházi bürokrácia látás- és gondolkodásmódjára” – fogalmaz.

Vatikánban jelenleg nő tölt be két államtitkár-helyettesi pozíciót a Világiak, a család és az Élet dikasztériumában, de a vatikáni Múzeumok igazgatói, és az Államokkal való Kapcsolatok Részlegének államtitkár-helyettese is nő. Ez utóbbi különösen nagy értékű pozíció, hiszen olyan szervekkel tart fenn folyamatos kapcsolatot, mint az ENSZ vagy az Európa Tanács. Ahogy Álmodjunk együtt című könyvében Ferenc pápa leírja, a folyamatosan végrehajtott női kinevezések nem keltették fel a média érdeklődését, de amikor 2020-ban egyszerre hat nőt kért fel a Vatikán Gazdasági Tanácsába, hirtelen címlapokra került. A hét bíboros és hét világi tag alkotta testület felelős a Vatikán pénzügyi irányításáért és politikájáért, ahol tehát

hét világi tagból jelenleg hat nő. 

Legutóbb  egy 2021. február 6-i kinevezésről olvashattunk: Ferenc pápa a Püspöki Szinódus altitkárává választotta Nathalie Becquart xaveriánus nővért. Ő az első női altitkára a szinódusnak, ami a pápa fő tanácsadó szerve, s amiben a világ különböző pontjairól meghívott püspökök vesznek részt.

Háziasszonyok vagyis a ház úrnői 

Ferenc pápára jellemző módon mindezen irányelvek hátterében egy egyszerű, de magvas gondolat húzódik meg. Egy olyan mély, emberi tapasztalás, amit Krisztus földi helytartója hagy, hogy dolgozzon, és szárba szökkenjen. Ferenc pápa úgy tapasztalja, a nők sokszor lealacsonyítva érzik magukat, ha „csak” háziasszonynak titulálják őket, pedig a háztartásvezetés igen komoly logisztikai feladatot jelent. Az egyházfő felhívja figyelmünket a háziasszony szó eredetére: spanyolul „ama de casa’ azaz a ház úrnője, görögül ugyanez ’oikos nomos’, amiből az ökonómia, közgazdaságtan szavunk is ered.  A pápa szerint nők háziasszonyként edződve jobban átlátják a projekteket előmozdító döntéseket és sokkal rátermettebb ügyintézőkké edződnek, mint a férfiak. Ferenc pápa könyvének ebben a fejezetében elismeri,

lelkipásztori munkája során a legokosabb tanácsokat nőktől kapta. 

Még ha kicsit  elfogultnak is tűnhet a jelenlegi katolikus egyházfő a nők irányába, valószínűleg ilyen energiával kell „ütni a vasat”, hogy Vatikán lassan őrlő malmai is elkezdjenek számolni velünk, nőkkel.

És, hogy a folyamatosan előkerülő kérdésre, lesznek-e női papok, mit mond Ferenc pápa? Azt, hogy egyelőre ez a kérdés nincs napirenden. De talán nem is erre vágyunk legtöbben. Az is elég, ha nem néznek minket levegőnek, meghallgatnak és komolyan vesznek bennünket, így, ahogy Ferenc mondja, érzékenységünkkel formálhatjuk az egyházat.

Forrás: Ferenc pápa: Álmodjunk együtt: Út egy jobb jövő felé. 21. Század Kiadó, 2020
Nyitókép: Edgar Jiménez / Wikipédia/ Flickr cc-by-sa-2.0. 

Ajánljuk még:

„Bármiről lemondok, de a karácsonyról soha!” – a nem keresztény vallású magyarok viszonya a karácsonyhoz

Muszlimok, zsidók, Krisna-hívők, buddhisták: sok magyar van, aki áttért vagy vegyes házasságban él, így a gyermekkoruk meghatározó emléke a karácsony, de felnőttként, más vallást gyakorolva már nem tekintik ünnepnek. Vagy mégis? Hogyan telnek ezek a napok olyan magyar családoknál, akik nem keresztények, de a karácsony mégis körülveszi őket? Ennek jártunk utána.

 

Már követem az oldalt

X