Kult

4 friss verseskötet, amik segítik az őszi merengést

A tomboló kánikula után megjött az ősz verőfénye, melankóliája, esője, elcsendesedésre intő megannyi jele. A könnyed nyári olvasmányokat váltsa fel a vers most. Négy verseskötetet ajánlunk, amelyek tökéletesen alkalmasak a mindennapokban bekövetkező változások, krízisek, fordulópontok megértésére, jóleső elmélyülésre, életre, halálra, rímre.

Kántor Péter: Elegendő ok (Magvető Kiadó, 2021)

A nemrég elhunyt kiváló költő, Kántor Péter utolsó kötetének borítóján egy kő látható. Ez eszünkbe juttathatja első, 1966-ban megjelent, Kavics című könyvét. Életművében a kavics kővé nehezült, ahogy portól porig ér az ember. A kő súlyos, eldobható, elsüllyeszthető, annyi minden történhet vele, amennyi egy emberi élet során történik. Kántor verseiben a minden történik, ebben a költészetben a legjelentéktelenebb dolog kap súlyt, nincs jelentéktelensége, felesleges tartozéka a világnak, ez a világ azzal, hogy létezik, fontos, ebben a világban egy-egy tartozék azzal, hogy létezik, megkerülhetetlen. Kántor nagyon tudta ezt, folyamatosan azt sulykolta belénk, hogy megtanuljunk élni.

Tóth Erzsébet: Kínai legyező (Nap Kiadó, 2021)

Az idén hetvenéves Tóth Erzsébet az elszánt megértést és tudni akarást mindennél elsődlegesebbnek tekintő versei hamar hatásuk alá vonják az olvasót. Legújabb, Kínai legyező című kötete a káosszá duzzadt zavarban kíván rendet vágni. Múlt, családi kötődések, visszatekintések, hagyományok, érték, haza, magyarság mind-mind alapelemek a könyvben. Tóth Erzsébet verseiből nem hiányzik a morál, ő nagyjából a pályakezdésétől következetesen tartja magát az elveihez, a szigorú erkölcsi magatartást elvárt eszmékhez, anélkül, hogy feladta volna a rá jellemző humort és iróniát. Kötetéhez gerinc kell. Nehéz olvasmány, viszont megéri megbirkózni vele.

Sajgó Szabolcs: meztelen Isten (Kortárs Kiadó, 2021)

A számtalan kiváló kulturális és vallási eseménynek otthont adó Párbeszéd Házát vezető jezsuita atya és többkötetes költő Sajgó Szabolcs frissen megjelent verseskötete a követhető Istenértést célozta meg, hogy az átélhető transzcendens világába avasson be. A meztelen Istenben szikár, lecsupaszított versbeszéd hozza közelebb a Mindenhatót. A szerző látásmódja a nagy papköltő-elődökhöz, például Sík Sándorhoz, Tűz Tamáshoz fogható. A kötet versei – a költő érzékenysége megkívánja –, nem feledkeznek meg a leszakadókról, a kiszolgáltatottakról, az égen keresztül a földi dolgok valósága bukkan fel a sorokban. Tömény, elszánt könyv, és  van benne kegyelem, van benne irgalom, mint Jézus Krisztusban.

Székely Szabolcs: A beszélgetés története (Magvető Kiadó, 2021)

Székely Szabolcs hosszú idő után megjelent második verseskötete csupa-csupa meglepetés. Személyes hangvételű könyve pontos és szép, ahogy annak lennie kell, lerántja a leplet a tökéletes család (párkapcsolat, együttélés, férfi-nő viszony) homály és sérthetetlenség övezte mítoszáról. Mire jó egy mítosz, ha nem arra, hogy megsemmisítsék, mire jó egy család, ha nem arra, hogy a hibáival, az elkövetett vétkeivel együtt megértsék? Ahogy nincs tökéletes élet, úgy tökéletes emberi kapcsolat sincsen. A versek egy nagyon tiszta nyelven, természetes módon avatnak be az együttélés nehézségeibe, keresnek magyarázatot a párkapcsolatban élők előtt messze nem idegen történetekre, adnak nevet a felmerülő problémáknak. Ha eddig kételkedtünk volna abban, hogy a költészet hasznos tanácsokkal láthat el a gyakorlati életben, most meggyőződhetünk arról, hogy az élet összes területén megállja a helyét.

Teszteld tudásod őszi irodalmi kvízünkön. Vajon hány híres őszi verset ismersz fel

Ajánljuk még:

„Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is égre lát” – melyik versből idéztünk? A magyar költészet napjára készült kvízünkből ez is kiderül!

A vers megérinti a lelkünket, nehéz időkben erőt ad, felemel, szerelem idején repít, csalódáskor vigaszt nyújt, választ ad az élet nagy kérdéseire, vagy egyszerűen csak gyönyörűséggel tölt el. Mindezt ünnepeljük április 11-én, a Költészet napján, József Attila születésnapján. Éppen ezért ez alkalomból egy verses kvízzel készültünk. Lássuk, felismered-e a költőket a versrészletekből! Kvízezz velünk!