Ünnep

Íme a legszebb karácsonyi népdalaink, énekeink

A karácsony melegsége, a család szeretete és a régi karácsonyi énekek úgy fonódnak egymásba, mint fényesre barnult fonott kalács ágai. Bizonyos énekek hatására érzések, megélések emlékei törnek ránk, amelyeket vágyunk újra megélni, mert keressük azokat a pillanatokat, amelyek a legjobbak, legszebbek voltak, amikor a leginkább szeretve voltunk és szerettünk, amikor felhőtlenül boldogok voltunk, és egyszerűen csak örömmel léteztünk a biztonság biztos tudatában.

Vannak énekek, melyeket mindenki ismer, melyeket gyermekként úgy szívtunk magunkba, akár az anyatejet. Ilyen a Mennyből az angyal, vagy a Kis karácsony, nagy karácsony. Míg előbbi dal 1798-ban jelent meg először nyomtatásban Szentmihályi Mihály, boconádi plébános énekeskönyvében, utóbbit Kodály Zoltán gyűjtötte a nógrádi Palotáson 1922-ben. Az alábbiakban az ezekhez hasonlóan elterjedt és az egész Kárpáthazában énekelt népdalokat gyűjtöttem csokorba, hogy általuk idézzük meg a karácsony varázsát.

A karácsonyi énekek, népdalok egy-egy szokáshoz, annak összetett cselekményeihez kötődően keltek igazán életre. Így a karácsony előtti Szent Család járás szokásához kapcsolódik az alábbi, gyönyörű, szálláskereső ének. Ilyenkor, karácsony előtt kilenc napon át, kilenc egymáshoz közeli család látogatja sorra egymást és viszi a Szent Család képét az alábbi dallal:   

Elindult Szűz Mária

Elindult Szűz Mária
Betlehem városba,
betért egy gazdag kovácshoz
szállást kéregetni.

Jó estét, bölcs kovács,
adnál nékünk szállást?
Szállást néktek nem adhatok,
mert sok vendégem van.

A gazdag kovácsnak
volt egy szép báránya,
elvezette Szűz Máriát
barmok jászolába.

Tizenkét órakor
megszületett Jézus,
tizenkét szép őrző angyal
őrzi a Jézuskát,
tizenkét szép őrző angyal
köti a bokrétát.

Ébredjél fel, gazda,
e jeles éjszaka,
nézd, mi van a házad előtt,
egy szép aranyalma fa!

Madarak repdesik,
angyalok éneklik:
Megszületett Isten fia,
a világ megváltója!

Megszületett Isten fia,
a világ megváltója!

A betlehemezéshez köthetőek a pásztorjátékok elmaradhatatlan énekei. Hogy miét ilyen hangsúlyos a mi hagyományunkban a pásztorok szerepe karácsonykor, arra a Karácsony a csillagos égen c. írásomban találunk válaszokat. A betlehemezés szokása a múltból ered, de a jövőbe mutat, bizonyára sokaknak vannak gyermekkorából hasonló élményeik.  

Pásztorok keljünk fel

Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el,
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
siessünk, ne késsünk,
hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
mi Urunknak tiszteletet tehessünk.

Angyalok hirdetik, Messiás születik,
itt van jele fényének, helye születésének,
pajtába', pólyába',
be vagyon takarva posztócskájába,
áldott gyermek szenved már kiskorába'

Jaj, szegény mint fázik, könnyeitül ázik,
Mert nincs neki párnája, sem vetett nyoszolyája,
Csak széna, csak szalma,
Barmok szája melegítő párája,
Ökör, szamár lehelete rája.

Nosza hát jöjjetek, vélem siessetek,
Vigyünk néki báránykát, egy kis írós vajjacskát,
Tik monyát, túrócskát,
Én pediglen egy csutora borocskát,
Igy köszöntsük a született Jézuskát!

 

vagy éppen ez a dal:

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe.
köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív:
a kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok magasztaljuk.

Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
aki a váltságot hoztad nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitod Szentatyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek:
Szentháromságban az egy Istennek!

 

Innen indul, a pásztoroktól az egyik legelterjedtebb énekünk, a Csordapásztorok is. Pár évtizeddel ezelőtt talán még ez volt a legnépszerűbb karácsonyi ének, mára talán kevesebben ismerik.

Csordapásztorok

Csordapásztorok midőn Betlehemben
/:Csordát őriznek éjjel a mezőben,:/

Isten angyali jövének melléjük,
/:Nagy félelemmel telék meg ő szívük.:/

Örömet mondok, nagy örömet néktek,
/:Mert ma született a ti üdvösségtek.:/

Menjetek el csak gyorsan a városba,
/:Ott találjátok Jézust a jászolba'.:/

Elindulának és el is jutának,
/:Szűz Máriának jónapot mondának.:/

Isten titeket hozott Uratokhoz.
/:De nem szólhattok mostan szent Fiamhoz,:/

Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
/:Szénán bágyadoz a hideg jászolban.:/

Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
/:Hanem jászolban, romlott istállóban.:/

Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,
/:Mert mi angyalok igéjére jöttünk.:/

Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,
/:Bűnös emberek megváltó szent Ura.:/

Kérünk Tégedet, mi Üdvözítőnket,
/:Sok bűneinkért meg ne útálj minket.:/

Mária, Te is könyörögj érettünk,
/:Hogy halálunkkor boldogok lehessünk.:/

Dicsőség Néked, örök Atyaisten,
/:Te kisded Jézus és Szentlélekisten.:/

Végezetül olyan dalcsokrokat szeretnék mutatni, melyek az ünnep vígságába ragadnak bennünket. Volt idő hazánkban a középkor tájékán, amikor még a templomokban is énekszóval, sőt tánccal örültek a megváltó megszületésének. Ennek hangulatát őrizték meg az alábbi dalok is, melyeket tekerőlant, duda vagy utóbbi időkben citerakísérettel is énekeltek.

A kis Jézus aranyalma

A kis Jézus aranyalma,
boldogságos szűz az anyja,
két kezével ápolja,
lábaival ringatja.

Aludj, aludj, én kisdedem,
Aludj, gyönyörű gyermekem!
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.

Ó te dudás, mit szundikálsz,
fényes az ég, nem kell lámpás,
verjed, verjed citerád,
zengj Jézusnak szép nótát!

 

Betlehem kis falucskába

Betlehem kis falucskában
Karácsonykor, éjféltájban
Fiú Isten ember lett,
Mint kis gyermek, született.

Őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki pólyába takarta,
Befektette jászolyba.

Az angyalok fenn az égben
Mennyei nagy fényességben
Zengették az éneket:
Dicsőség az Istennek!

Betlehem városban, rongyos istállóban ma született.
Egy szűznek méhéből, drága szent véréből Megváltónk lett.
Kit angyal hirdetett, pásztornak jelentett,
Ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett.

Öreg bojtár mondja, hogy bárány és gida készen légyen.
Ő harmadmagával, sípos és dudással ő elmégyen.
Mindeneknél lészen ajándéka készen,
Mivel a kisdedet, mint Üdvözítőnket megtiszteljék.

Betlehem, Betlehem, a te határidba
Érkezett Mária rongyos istállóba.
Ott ülvén mint egyre elhagyott gerlice,
Elkészíté magát a boldog szülésre.

Sír az Isten Báránya, van, aki őt sajnálja.
Bűneinket siratja, Szűz Anya így ringatja:
Áj, áj, áj, Jézus, aludjál!

Ne sírj, gyönyörűségem, ki vagyon ékességem.
Szép bölcsődalt zengenek a mennyei seregek,
A, a, a, lelkem sugara.

Jaj de kemény a jászol, kisfiam, jaj de fázol!
Tél ellen itt nincs bástya, csak Szent József palástja,
Áj, áj, áj, Jézus, aludjál!

Menjünk mi is Betlehembe,
Részt venni a nagy örömbe,
Melyet Mennyei Atyánk
Árasztott az éjjel ránk!

A pásztorok is ott vannak,
Térden állva imádkoznak.
Ma született kisdednek
Ajándékokat visznek.

Egyik tejet, másik sajtot,
A harmadik vajat hozott.
Emez egy kosár almát,
Ez koszorús báránykát.

Hiszem és érzem, ahogy ezeken a népdalokon át egy egyszerűbb, tisztább világba juthatunk, ahol nem marad velünk más, csak a mindenféle csillogástól megszabadult, igaz szeretet. Áldott karácsonyt!

Ajánljuk még: