Otthon

Test, szellem és lélek egysége – Homevágy az Ürmös portán

Homevágy sorozatunkban szeretnénk más megvilágításba helyezni az otthon fogalmát: rámutatni arra, lakhelyünk mennyivel több, mint egy praktikus élettér, négy fal és néhány bútor összessége. Ezúttal Pottyondy Ákos osztotta meg, neki mi mindent jelent lakhelye, az Ürmös Porta.

Közel két évtized alkalmazotti lét és néhány rajtunk kívül álló, de addigi életünket alapjaiban megváltoztató eseményt követően feleségemmel úgy döntöttünk, hogy elég volt mások szekerének taszigálásából, és korábbi főnökeink álmai helyett a továbbiakban megpróbáljuk inkább a magunkét valóra váltani. Ha saját szekeret egyből nem is állt módunkban útnak indítani, de egy ügyes kis taligát csak összeeszkábáltunk magunknak, s felültetve rá három kicsi gyermekünket megindultunk, hogy végre a magunk dolgának is elejébe menjünk.

Hosszan törtük a fejünket, hogy mi volna az a keret, amelyben – az első hallásra egymástól valóban távoli – agrármérnök és zeneterapeuta szakmáinkat egybe gyúrva a mai kor emberét is gazdagítani tudnánk, mígnem egy előadást hallva rá nem találtunk a „terápiás kertek” világára.

A földdel és növényekkel foglalkozó vidéki magyar emberként valószínűleg sokáig nem értettem volna,

miért hajlandók nyugat-európai topmenedzserek ezer eurókat fizetni egy vetőburgonya-ültetésben való részvételért,

ha Wass Albert Kard és kasza című nagyregényében el nem jutok a következő bekezdésig: „A földdel, állatokkal, növényekkel való idő ismerteti meg az igazi életet. Azt a földszagú, gazdag, cselekvő életet, mely a munka izzadtságával mossa tisztára az emberi test pórusait, és ugyanakkor tisztára mossa a lelket is az Isten alkotta világgal való szoros és termékeny együttélés során.”

A kézzelfogható teremtéstől, aktív cselekvéstől sok esetben teljesen elszakadt, munkája során kizárólag a virtuális térben „alkotó” nyugati ember oly mértékben került távol a fizikai anyagtól, hogy a témával foglalkozó orvosi intézmények a társadalom jelentős részénél konkrét elvonási tüneteket diagnosztizáltak. Ennek okán nem csupán élelmes vállalkozók vidéki birtokain, de

a legmagasabb szintű klinikák és orvosi intézmények belső udvaraiban, parkjaiban is helyet kaptak a terápiás kertek.

A téma gondos körüljárását követően nekiláttunk egy olyan gazdaság kialakításának, amely a test-lélek-szellem egységben való megőrzése mellett párhuzamos fejlődésüket is elősegíti.

Az első lépések

Mindenekelőtt szükségünk volt egy olyan területre, amely nem csupán alkalmas terveink megvalósítására, de történetével, adottságaival, lelkületével hozzá is ad azokhoz, támogat bennünket. Hosszas keresgélés, sok lelkesedés és csalódás után utunkat a Teremtő végül egy több mint 100 éves, példaértékű odafigyeléssel és gondossággal működtetett egykori parasztgazdaságba igazította.

A családi gazdaságot működtető utolsó generáció áldozatos munkájának és gondos odafigyelésének köszönhetően az épületek – bár jelentős mértékű felújításra szorulnak – eredeti állapota, formavilága helyreállítható, alkalmassá tehetők régi-új funkciójuk betöltésére.

Az Ürmös Portának elnevezett hajdani paraszti birtok méltó hátteret biztosít a céljaink elérése érdekében folytatott mindennapi tevékenységeinknek,

a régi és jelenkori tudásanyag továbbadásának, korunk kihívásai közt gyakorta elvesző, vagy csupán az eligazodáshoz biztos pontokat kereső embertársaink nehézségeinek megoldását elősegítő szolgálatának.

Feladatunknak érezzük, hogy rámutassunk: bár mindezen régi és jelenkori értékek megnyilvánulási módja rendkívül sokrétű és különböző lehet, ugyanakkor mégis mind ugyanazt a célt szolgálja, legyen szó (gyógy)növényről, hangokról, tárgyakról, hagyományos vagy korszerű termékekről, eszmei oktatásról, hagyományőrzésről. Terveink szerint a Porta épületei, valamint a hozzájuk tartozó udvar és gazdálkodási tér a fel- és megújítási munkálatokat követően két alapvető tevékenységnek adnak majd otthont.

Első: a zene- és kertterápia

Az egykori gazdasági épületeknek (istálló, pajta, stb.) a zeneterápia sajátos hangtechnikai igényei szerint kialakított különleges hangulatú terei egyedülálló módon egyszerre inspirálják a résztvevőket, és biztosítják a foglalkozások intimitását.

A zene és a hangok mellett az egyéni és kiscsoportos, gyermekek és felnőttek számára egyaránt vezethető terápiás foglalkozások különleges tere és eszköze az egykori gazdaság területén kialakítás alatt lévő kert, amely parcellái és pihenő terei révén akár önmagában, vagy a zeneterápiás foglalkozásokhoz kapcsolódóan is a gyógyító folyamat részét jelentheti.

A második: gyógynövényismereti és gyümölcsészeti gyakorlókert

Az épületeket övező területeken gyógy-, fűszer- és zöldségnövények kisparcellái, míg az épületektől távolabb a térség ősi gyümölcsfajtáiból összeállított kaszálót, gyümölcsöskertet alakítottunk ki. A különböző ritka tájfajták termesztésben tartásán, megőrzésén túl a kert egyúttal olyan gyakorlótérként is funkcionál, melyben az oda érkezők valódi gyakorlati tudásra tehetnek szert. Az évkör rendjéhez igazodó munkálatokra alapozott, kis létszámmal meghirdetett programok résztvevői tapasztalt szakértők közreműködésével és irányításával olyan gyakorlati gazdálkodási, termesztési és feldolgozási ismeretekre, képességekre tehetnek szert, melyet a különféle felsőoktatási vagy magán képzések elméleti kurzusai során nem, vagy csak nagyon kevesen sajátíthatnak el. A gyakorló parcellákban megtermelt alapanyagokat az eredeti formájukban felújított, de esetenként új funkciót kapott gazdasági épületekben, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdálkodási egységekben (kemence, aszaló, szárító, illóolaj-lepárló, stb.) dolgozzuk fel.

Hát ennek vagyunk a legelején, de van még valami…

Az Ürmös Porta előtt vezető poros-kavicsos út számos zarándok útvonal része. A kapuban álló ősi hársfa árnyékában éppúgy megpihen a Camino-t járó, mint aki a Mária utat vagy Szent Márton nyomait követi. A külső-belső zarándokúton elmélkedő vándor a hársfa után alig egy kilométerrel azonban hamar vissza kell térjen a mai valóságba: az út magányát belépőjeggyel látogatható templom, életkor szerint árazott zarándokszállás, hitbiznisz váltja fel…

Utazni jó, magam is ezer pontját jártam be a Földnek, s mindenhol jól esett, ha az ott élők vendégként fogadtak. De

kell legyen a világnak egy pontja, ahol én vagyok otthon, ahol az arra járó embert én látom vendégül.

Egy olyan hely, melynek igazítását csak rám bízta a Teremtő.

No ezért lesz az istálló padlásán hely, ahol az úton lévő a gazda tudtával s a szállást adó családért út közben mondott imáért cserében nyugodtan kiterítheti hálózsákját. A zarándok mellett így tán mi is közelebb kerülünk valamivel a Teremtőhöz...