Aktív

B, a bűvös betű: a magyar nyelv betűnyi csodái

Abban sokan egyetértenek, hogy anyanyelvünk a világ egyik legkifejezőbb és legtitokzatosabb nyelve. Csupa nyitott kérdést találunk vele kapcsolatban akkor is, ha a tudomány felől közelítünk felé – de én nem ezt teszem ezúttal.

Először a gyermekeim is furcsán néztek rám, nem tudták elképzelni, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy megismerhetjük egy-egy betű valós mélységét. Hiszen például a B betű, az csak egy B betű, nincs mögötte semmilyen titok. De biztos ez? Akkor játszunk egy kicsit olyan szavakkal, amelyekben a B betű jelen van, talán előbújik egy véletlennek tetsző összefüggés. Hogy jobban megfigyelhessük, a további példákban nagybetűs kiemelést alkalmazok a B betűre. 

Nézzük meg leírva a nagy B betűt! GömBölyded, akár egy áldott állapotban lévő nő, egy anya, akinek BurkáBan egy új életmag, egy BaBa él. Belső szépségét ez a kis fényecske adja. Ebben a Burokban ringatózik az élet vizén a BaBa. Mint Noé Bárkája, mely az életet menti át. Akár a BaBnak a héja, a hajó, a Bárka, melyből a kis csíra kiBújik. Akár a hernyó BáBja, melyben átváltozik pillangóvá. Mintha a B betű lenne a Burok, ami a Bentet foglalja magában. Az emBer kaBátja, melynek Bélése az embert rejti, s ha kevés volt anyaga, Beletoldottak egy Betétet is. Ha a középpont felé tartunk, akkor Befelé haladunk, ha a középpontot elhagytuk, akkor aBBól, jöttünk ki. Ha kiBontunk valakit ruhájából, akkor elénk tárul mezítelen Bőre, mely testének templomát Borítja, Burkolja. Nem érdekes?

Mi történik, ha ebből kint-bent játékból utóbbi irányba indulunk? Egy csodás Belső Barlang ez, melyben egy rezgés található, tele hangutánzó, hangfestő szóval. Egy csoBBanás, roBBanás, egy doBBanás, egy harang Bimm-Bammja, egy medve Brummja. A Brácsa, a Bőgő szaggatott lüktetése, akár a BömBölő gyermek lélekből fakadó zokogása, az óra Berregése. 

A B betű régi rovással írt jele az X. Ezt a jelet is érdemes megvizsgálni, hátha közelebb visz a titokhoz. A jelet felfoghatjuk úgy is, mint egy középpontból (az átlók metszéspontja) négy irányba kirobbanó erőhatás. Mintha a hangutánzó szavak is erre a középpontból való, kirobbanó erőhatásról tanúskodnának, mint a BomBa Bummja.

Másfelől ez az X olyan, mint két Bot egymáson, gondolhatjuk, ha láttunk már Botolót, vagy somogyi kanásztáncot, ahol a két Bot fölött táncolnak. Varázsolnak... Bájolnak! Mert BűBáj az, ami szerelmet varázsol az ember lelkébe. A Bűvölet, ha belenéz egy Bájos lány tiszta szemébe, mert elveszik a Bent-ben, a gyönyörű lélektükörben. „Igéz a szem.” De igéz az is, aki keresztszemes hímzés egy keresztjét kivarrja, mert ezt a jelet, ezt az X-szemet, úgy is hívják, hogy ige. S ahogy János apostol mondja: „Kezdetben vala az Ige, s az ige vala Istennél és Isten vala az Ige.” Talán ez az ige van a B betű bentjében, egy ősenergia rezgése minden hangutánzó szavával együtt?

Ám ha bot, vagy pálca van az ember kezében, azt rosszul is használhatja, s ítélkezni kezd, Bírálni mások életét. Az ember könnyen megBántódik. A Bent fáj ekkor, a lélek, mert úgy érzi, nincs szeretve. Ez Baj. Búsulunk, Bánatosak vagyunk, elmerengünk a Bent fájdalmán, s nézünk kifelé fejünkBől BamBán. Ki a Bűnös? Talán mi magunk, s jön a Bűntudat. Ez van, ha Bent valami nincs rendBen. Ha elveszítjük az életmagot, amit az anya hord magában. Mi a BaBa? Még csak BimBó. Még nem nyílt ki, Benn van.

De szöszöljünk el még egy kicsit a BamBaságnál. Kire mondjuk, hogy Bugyuta, Bolond, Buta, Balfék, Béna? Aki a „saját világában” él, mint aki ottrekedt és „kinti világban” bizony ügyetlen. Képtelen kifelé figyelni, mert Bent van „valami.”

Boncolgathatnánk (azaz a külső burok alatti belső „titkot” kereshetnénk) a végtelenségig... és épp oda jutnánk. Mert a B betű titkai végtelenek. Ahogy az összes többi betűé is, ha elég bátrak, játékosak és kíváncsiak vagyunk.

Mi értelme mindennek? Mit lehet kezdeni vele? Hiszem, hogy világképünket gazdagítja, amelyet például a ma alternatívnak nevezett gyógyászatban évszázadok óta alkalmaznak: egyes irányzatok abból indulnak ki, hogy ha Betegek vagyunk, valószínűleg megsérült a minket védő Burok, Bejutott vagy Bent rekedt valami, aminek a testi szintű kivetülését tapasztaljuk. Annak a belső, talán tudatalatti sérülésnek a begyógyítása, a teremtői rezgés visszaállítása adhat csak végső gyógyulást, nem pedig a testi tünetek csillapítása, ahogy a B betű is tanítja.  

Én gyakran játszom így a gyermekeimmel, mert nemcsak érdekes és kreatív összefüggésekre találhatunk így, hanem alkalmat teremtünk vele nyelvünk szépségeinek kiaknázására is.

Ajánljuk még: